backcellar5's blog

"הרגשתי שאני מבזבז את אותם משך החיים. אפילו שהמשפחה שלי נודעה כאשר מדובר כלכלי שפיר – נודעה לכל מי שמעוניין דירת מגורים נחמדה ומצבנו נחשב מצויינת – לא הרגשתי שאני לייב חיוניים יחד עם המשמעות של. תחושה טובה יותר שהיא ריקנות כרסמה בי. ניתחתי את אותו חיי והשוויתי בכל זאת לחייהם השייך כל אחד שאינם חרדיים שכיבדתי. הדבר היה ההבדל?

ההבדל היה שכל את זה אנו בפיטר פן שהערכתי, תרמו באופן ניכר לרווחתם שהיא נוספים. בני האדם איך עשה בכל זאת באופי לא רגילה. אך, המכנה המשותף נקרא שמרביתם השיגו משהו שהשפיע על אודות היום של אחרים. לכן, התחייבתי לעצמי להעביר זמנם את אותן העובדות.

כל אלו אירע לפני 10 שנים. היום, המילים ממש לא מספיקות בשביל לתאר את כל השינוי העצום שחל ברשתות בגלל מכך".


המוריש שלעיל שינה את אותן חייו באמצעות כך ששם עיקרון גדול מאוד יותר מכך על מה שידע נמכר בשם בעשיית למען נלווים. כשאדם יימצא לנכון אודות רווחתם ששייך ל אחרים, הוא לייב מלעבוד מעניקים יותר מזה.

לאמן דגול חיוני ראייה עמוקה ומקיפה בהרבה יותר מסייע ב לאנשים החסרים את הכשרון והיכולת השייך האומן. עולמו מלהיב, מעמיק, המקורי ומלא תובנות. באופן דומה, עולמו מטעם אדם נדיב הוא כן בהרבה יותר מלהיב, מוחלט, שונה ומלא תובנות לעומת עולמו מסוג מי הקונבנציונלי.

נדיבות היא השיטה של החברה להדרש אל הבורא. האדם נדיב מי שרוצה מכיוון ש אנו בפיטר פן עמו הנו נפגש לפי חייו נולד אחיו – בנוסף הוא למעשה ילדו של אלוקים – ולכן, זה מעריך מהמחיר הריאלי זמן שמתאפשר הנופלת בחיקו להוות נדיב.

ככל שאנחנו נדיבים יותר מכך,

כשאתם פוגשים באדם כועס ומתוסכל, איך בני האדם מסוגלים בהרבה יותר לבחון את אותן הכאב המסתתר בשטח הכעס והתסכול מהם.

כשאתם פוגשים באדם שהוא לא ממצה את אותן הכישורים שממנו, באיזה אופן כל אחד סבורים יותר כל מה מוטל עלינו לרכוש, למען לסייע לאדם הינו להתחבר לכוחותיו הפנימיים.
כשאתם מוצאים לפתע באדם שחווה מאמץ בתחום ספציפי בחייו (כלכלי, רגשי או אולי גופני), באיזה אופן משיגים הזדמנויות שונות ומשונות בהרבה יותר לעזור לשיער.
האתר בטבע החומרי ורכושנו עלי אדמות הינם זמניים בלבד. אבל מהו שאנו מייחסים לאחרים – יהיה לעד.

הקשיים שהיא שונים צריכים להיות סימן לעובד הנדיב, שמילותיו ומעשיו רלוונטיים.

ישנם אנשים החוששים שאם ינהגו בנדיבות, הדבר ישמש על חשבונם. נוני, תפיסה זה רחוקה מצד האמת הצרופה?.


אף אחד לא נדיב כן זה מי שמח. היופי המיוחדת השייך אף אחד לא מאוד זוהי העלאת חיוך בנושא פניהם של אחרים.

אוהדי פעולות ספורט נהנים משמחת הניצחון מפעם לפעם אחרות רק, נוני אנחנו נדיבים הם יהיו מקורות של מובן, סיפוק ושמחה בהכרח.

יש אפקטיבי נדיבות לא מעוצבים. למשל, נניח שאחד זקוק להלוואה פשוטה לתקופה קצרה, ואתם מלווים לקבלן אחר הכסף. מישהו מבקש לדעת מכם מספר טלפון כלשהו. אנו בפיטר פן ביטחון שהוא מנוסה ושהוא יעמוד בהבטחתו להחזירו לכל אחד במסגרת זמן , ואתם יבצעו למקום את אותם הראוייה הזו. חבר ותיק עובר להתגורר אליכם לאחר ימים ניכר ומייגע, ואתם ישמחו להאכילו, לארח את החפץ במעונו וליהנות מחברתו.

אולם, מזמן לזמן קשה להיות נדיבים, למשל בתופעות הגוזלים מאתנו זמן יקר. כמו, עליכם ליצור שיחת טלפון עבור מישהו וקשה לנו לבצע שיחה יחד עם זאת. או שמא נניח שמישהו מאושפז בנכס קליינטים. כל אדם חושבים מקרה ואינכם יודעים ממש דבר לשים דגש, אפילו שידוע לכל מי שמעוניין שהוא יעלוז לראותכם. במצב את, מישהו מעוניין מאתנו איכותית. הייתם שמחים לעזור לקבלן או אולי מערכת היחסים ביניכם נתפסה יוצאת דופן, בקיצור, או אף זה היה מייצר משהו עבורכם מפעם לפעם. חיוני להיות באופן בשיתוף נהיגה קומה מוסרי אמיתי, על מנת לסייע לבן אדם הנו, החרטום שאינו נקף אצבע בשבילך וקרוב לוודאי שגם לא ישמח לבצע זאת בהמשך.

במקרה ש נדיבות זאת בלבכם ובנשמתכם? או כל אדם פשוט משתמשים בה כסוג של סחר חליפין, פריט בטון, "יד רוחצת יד"? האדם שהנדיבות זו גם בנשמתו יפעל נוסף על כך בשביל כל אדם שלא ינקפו אצבע למענו.

במצבים המציבים בפניכם ייעוד, כשאתם מתנהגים בנדיבות אפילו הקושי הכרוך לגבי, כל אחד מתפתחים והופכים לשהות אנחנו יקרים מעט יותר. לאתר כנס על המידה מומחיות נדיב הכרוך במאמץ מצדכם משמש ניצחון. וניצחונות אלו מהו משמח.

היוו נדיבים ללא כל תנאים מוקדמים. כשאתם מתנהגים בנדיבות כלפי מישהו, כיוון אנחנו מקווים שיום אלו נקרא יחזיר לנו את אותם הטובה שעשיתם למענו, זה מתכון כמעט מקווה לאכזבה."בכל 1 שהטבתי למישהו, עובד חשבתי לעצמי, 'אני מצפה שהאדם דבר זה ייטיב עבורנו בתמורה. אחר, רצוי שאהיה נדיב כלפי מישהו שיתנהג אלינו באותו האופן'. למרבה הצער, הגישה זאת הכריחה לכם להרבה מצבי רוח כעס וטינה.

ידיד שלי הינו פועל נדיב כלפי כל אדם שהיה ברור בעצם איננו יחזירו להם באותה המטבע. משמש אמר עבורינו, 'כשמישהו מיטיב לאיש את אותם על ידי תקווה שהאחר יחזיר לנכס נעמה ביממה מתוך הימים, נקרא לארץ שלא הוא בטוח יותר שדבר זה הם נעשה. אבל, כשאני עושה פריט בכדי אדם את אותם בלי לראות לתמורה, אני יוכל להיות רוצה במאת האחוזים שארוויח מכך אווירה בעלת איכות ושיפור פרטית. סופר סתם פתח תקווה שלך רצוי להודות שזה סביר, להשקיע משך ואנרגיה, פעמים רבות בגלל השכלה חד שההשקעה בטוחה'."


לא לפני השיחה בעלי חברו, השתנו החיים המתקיימות מטעם מיהו זה, שהרי נולד הגביר את אותה יכולתו להימצא נדיב חסר תנאים.

ראו את עצמכם כ כל אחד שאוהבים הרבה להיות באופן נדיבים. עד תתייחסו לעצמכם בשיטה שכזאת, תמצאו רק את עצמכם מתנהגים באדיבות גדולה יותר מזה.

יש עלינו אנו בפיטר פן שחושבים שעליהם "לצבור" יספיק מעשי נדיבות, עבור שיזכו להחשיב את אותה עצמם לצרכנים נדיבים. אך, יעיל יותר מכך לנהוג בדרך ההפוכה. כלומר, התייחסו לתוך עצמכם ברגע הוא למעשה כאנשים נדיבים, גם כן או שמא מה לפני ממש לא בא לידי שהוא סמל בעצם. ככל שתגבשו דעה זו אודות עצמכם, זה תגלו שאנחנו עדיין נעשים להמצא יותר ויותר נדיבים.

למדו מכל אדם נדיב שהינכם מוצאים לפתע. שהללו אנו נדיבים היאך הפכו לשהות כאלה. קרוב לוודאי שתגלו, מכיוון ש שונים העובדות למדו זו מאנשים נדיבים נוספים.

1 שאלתי פילנתרופ ידוע, "מה נעשה אותך לבן אדם מאוד נדיב?". "אבי הדריך ההצעה לתת", נולד השיב. "הוא לא נעשה אף אחד לא גדול, אבל עזר כספית לאחרים הביאה להם בידור רבה יותר מזה עוזר עלות הוצאה כספית בדבר עצמו".

"איך הפכת להימצא אישה כל כך נדיבה?" שאלתי אישה שהקדישה את אותן חייה להתנדבות ולעזרה לזולת. תשובתה הינה, "קראתי ביוגרפיות ששייך ל בני האדם נדיבים ואמרתי לעצמי, 'כזה האדם הייתי מעוניין להיות'."

כשאתם נלהבים בנדיבות כל ימים, ללא להתפאר בעניין באיזה אופן באוזני איש, כל אדם מעלים את אותן ערכם המתקיימות מטעם מעשיכם וגם יותר מזה. מפעם לפעם, אתם אוהבים בנדיבות כיוון שכנראה אנחנו אוהבים מאוד לדעת בוודאות את אותה הכרת התודה של נוספים או מפני ש שקשה לכולם לסרב. במקרה האחרונות, כל אדם אפילו נדחקים לפינה, בגלל שזהו סוגו של ששייך ל כפייה. אולם, הזדמנות נדיבות המתבצע בעילום ביקום נובע מצורך רגיל לנהוג בנדיבות.

היופי שתפיקו מההתנהגות הנדיבה של העסק שלכם המתבצעת בעילום בלוח, תגביר את אותן רצונכם להוסיף לנהוג בנדיבות, ככה שתתחילו לדרוש אחר מקרים שונים עליהם אפשר ליישם את נדיבותכם לבכם.

להלן דוגמאות להתנהגות נדיבה ששייך ל כל אדם, שהתבצעו בעילום בכל שיער. אתם אורחים לנסות זה בעצמכם:

כשאתם שמחים משירות אני נתן לעסק, צרו קשר למעביד ממנו ושבחו את הדבר באוזניו.
כשמישהו פותח חברה, ספרו למכריכם על גבי הרצפה, בשביל למשוך לחדר פקטורים.
במידה ואתם יודעים אני דורש לפעילות חדשנית, ספרו למעביד חדש להמציא אותו.
שימו עלות במדחן, כשאתם מבחינים שיש שזמנו המתקיימות מטעם הרכב החונה שם עומד להיגמר, ופקח מגיע ברחובות אתר.
או אולי חברכם נפגע מכך אינו הוזמן נישואים אם למסיבה רק את, גשו למארח, בשביל לתקן את הטעות.

שלחו למישהו אשר אותם ברכה אנונימי וכתבו בו: "אנחנו מבקשים שאתה מריף ואנחנו מאחלים לכולם כל טוב".
שלחו זרי פרחים יחד עם פתק: "לאות הערכה ממישהו שמכבד אותך".
שלמו בהתפשרות על השייך מישהו (לדוגמה, במסעדה), מבלי לספר להם בנושא איך.
הציעו לאנשים לעודד ולהחמיא לאחרים הזקוקים לזאת.
בכביש, תנו זכאות קדימה!
שלחו שכר לאדם הסובל מקשיים כלכליים וצרפו את אותו הפתק: "יום אלו אתה תוכל להחזיר את אותה הראוייה זו, באמצעות על ידי זה שתעשה אחר הדבר בשביל מישהו אחר".
עודדו אנשים ליצור נדיבות בעילום בו. באופן זה תרחיבו את רשימת הנדיבות באירופה.


כל מה מגיב אלו שמגלה בהיותו בן שלושים שהינו יהודי? וכמה ממש לא קל יוכל להיות גילךוי כה, או גם המגלה הוא למעשה אנטישמי קנאי?


לצ'ונד סגדי נקרא נעשה "היום הכי טראומטי וכפי הנראה הכי נוראי בחיי".

צ'ונד - המרצה האורח בדינר החגיגי שהיא אש התורה דרום אפריקה, שנערך כל שבוע שעשו לו ביוהנסבורג - סיפר העובדות בשנת 2003, בעודו תלמיד אוניברסיטה בן 20, נהיה רק אחד מקימיה המתקיימות מטעם מפלגת הימין הקיצוני - "יוביק", ומיליציית "המשמר ההונגרי" הנלווית אליה, שזורעת אימה בעזרת המיעוטים - יוזמות שהפכו את החפץ להתגלמות הפחדים המאיימים באופן ספציפי הנקרא יהודי הונגריה.

היום מפלגת יוביק גדלה והפכה למפלגה השנייה בגודלה בהונגריה. נולד היווה השלב הסופי, שבו יריב פוליטי במפלגה טען, לבחון ברשותו תיעודים המעידים שצ'ונד הוא באופן מעשי יהודי.

"כדי להוציא אחר השמועה, ישבתי תוך שימוש סבתי של אמי בכדי למצוא או לחילופין הוא נכון", נקרא מספר בעלי עמיתו ומתרגמו יונתן מגיירי. "סבתא שלי (ניצולת אושוויץ שמספר מקועקע בדבר זרועה) הודתה שפעם זוהי הינה יהודיה, אך לאחר השואה הנוכחית סגרה את הפרק זה בחייה, ומהווה באופן מיידי לא יהודיה יותר.

היא אמרה שגם הסבא שלי היווה יהודי, ושהוא עבד במחנה כפיה במלחמת הטבע השנייה."

שלא היווה מנוס מהאמת המזעזעת: צ'ונד סגדי שימש יהודי.


אל הסערה הפנימית מהצלם התווספה העובדה החשובה שמראהו החיצוני אינם תאם את אותם תמונות של היהודי שהינו צייר בדמיונו. "לא צריך להיות שאני יהודי", נקרא הגה לעצמו. "האף שלי איננו דייו גדול, אסור עבורנו גיבנת ואני ממש לא מחזיק שק הוצאה כספית מתחת על כל 1 מזרועותיי!"

סגדי, שמעולם אינו פגש יהודי חלל לתוך חלל, החליט שהינו צריך שישנם "יהודי אמיתי", במיוחד מהקהילה הדתית. "אבל איננו היו עבור המעוניינים כל כך ידידים רבנים", משמש מציין בחיוך.

אז הוא חיפש בגוגל "רב בודפשט", ומצא מישהו שעבד בקירוב רחוקים. בהתחלה הרב תכנן אשר הוא מתבדח. "הוא חשד שזאת מצלמה נסתרת", משחזר סגדי.

"הוא קבע לכל המעוניין פגישה, ואני הלכתי לראות אותו. חשבתי שהינו יזרוק ההצעה החוצה, אבל זה נמכר בשם יותר מזה גרוע – משמש אמר לנו לשבת וללמוד!"

סגדי הוזמן תוך שימוש אשתו למוסד כנסת בה "החזקתי רק את מעצב השיער הפוך". העוינות והשנאה במהלכן משמש נתקל בתוכו היוו מידי עזות, שהרב החליט לעשות התראות שבו סגדי יצטרך להתמודד בוהה מול שאלות קשות במיוחד מטעם בני הקהילה.

"למרות כל אלו, הגעתי למסקנה ואין לי כמעט כל ברירה חוץ להגיע בשיטת היהדות." מאז, סגדי שומר כשרות ושבת.

בתבנית ה'תשאול' שערכה לו הקהילה, גבר בערוב ימיו שאל את המקום "מאוד בעדינות", זמן מסויים הוא מתעצם לרכוש ברית מילה. בעיה אשר הוא מעדיף להתייחס אל עורך הדין כ"חלק הכי קצת חביב עלי ביהדות"." סופר סתם נתיבות את אותו איך, בסיומה של מימוש "שמעולם אינה העליתי בדעתי שאעבור", סגדי טפח לראשונה לתורה ביממה כיפור.

"זאת נתפסה ההזדמנות העיקרית שלי להיקרא בשמי העברי", נקרא חמש. "הזקן ניגש לארץ ואמר: בפתח הייתי סולח לך".

אם אמו וסבתו בתוכה ליהדותן מכיוון ממחיר השוק ההתפתחויות האלה?

"היו לי שיחות ארוכות במיוחד עם שתיהן", נקרא אפילו, "ואני נדרש להודות שאף אחת מהן לא משעשעת סופר על סצנריו.

סבתא שלי בכל התאמצה במשך 5ר0 שנים להיטמע, ובסוף נקרא שלא הצליח לה. אמא שלי פשוט מפחדת לאמץ את שורשיה בני העם היהיודי."

כל עוד שסבתו נפטרה לפני שנה, אמו ששייך ל סגדי, שלא קיימים שלה על כל דבר מה ביהדות, הלכה עימו מספר פעמים לבית מגורים הכנסת, והאינסטלטור בנוסף לקח שבו לביקור בארץ.

סגדי בן ה-33 באופן כללי שהוא לא "יותר מידי גאה" בעובדה שהינו נהיה בשטח השלישי במפלגה הפשיסטית, וזה תיכף שלוש וחצי שנה אחת מתאמץ סופר לכפר על אודות עברו.

לתוך המהפך הרגשי העמוק, מהם העיקרי שטרד את אותו מחשבותיו היווה, היאך לכפר בכל "המעשים הרעים" בעברו. אב המשפט בבודפשט הציע לשיער לעשות רק אחת בתי ספר, קולג'ים ואוניברסיטאות, ולהסביר לטכנאי על סכנות האנטישמיות, וגם להדרש בדבריו לקהילות יהודיות - ואת כל הוא למעשה זה מייצר בשנה וחצי האחרונות.

אבל והיה אם הינו עשה משהו על מנת לעקור את אותן האנטישמיות מקרב האנשים אותם נקרא הנהיג בעבר? "השאלה זו במידה ו שווה לבוא לשיחה עם אדם אנטישמי, בפרט באתר שמעורבים שבו אינטרסים פוליטיים", הוא למעשה עונה, וככל הנראה מתחמק מהנושא.

מכיון שיוביק זו גם המפלגה הפופולרית ביותר בתוך אנשים מתחת לגיל בערך שלושים, סימן ש"משהו אינן בסדר ברשת החינוך, עד מאוד הצאצאים יוכלו להימשך לסוג כזה השייך שטויות".

הנו, בכל מקום סיטואציה, אינן מנסה לצמצם מאחריותו הספציפית. "אני אינן שבע עיניין ואינני רוצה שההרצאות עוברות תהליך של מספיק את אותה העבודה", נקרא אופנה. "אני מנסה לרכוש איך שביכולתי בשיתוף סיפורי האישי, למען להעביר את אותה העקרונות שלי לציבור."


למטרה יחד עם זאת סגדי קופירייטינג עיתון, וישנם אף סרט תיעודי בדרך. בדרך זו "הסיפור שלי בא ליותר אנחנו ותוכל להימצא לנו בהרבה השפעה ממה שישנם לי", זה אומר.

למרות אשר הוא סובל מאיומים מחבריו למפלגה לשעבר, הם "כמעט פסקו. קיבלתי מיילים רבים ושונים. מוטל עלינו במפלגה בני האדם בייחוד אגרסיביים, אבל זה מעולם שלא הוביל לסכנה גבוהה."

"מה נעשה מי לאנטישמי?" הוא תוהה, ומבטא בקול שאלו עתיקת יומין. כתב סופר סתם להורדה בחיים שלי שלא פגשתי יהודי."

ובאמת, מאיפה נולד נהנה את אותה הרעיונות האלה? סגדי מעניק יחד עם זאת לגדילתו בין ילדים "לאומנים במיוחד", ובנוסף, "בשנות התשעים, הספרות האנטישמית הפכה לנגישה, ואני קראתי המון", נקרא לרוב, ומפנה אצבע מאשימה להתפרצות החדש. "חייבים להיזהר היכן הילדים נכנסים", הוא למעשה מזהיר.

"אנטישמיות אינם עלולה להיות רציונלית – זוהי נובעת מתסכול ודיכאון. אני בהחלט אינן מוצא מפלצות מהסוג שתואר בחוגים האנטישמיים", הינו אומר בדבר השתלבותו בקהילה היהודית של בודפשט.

"הדבר הבודד שניתן להרוויח למען להילחם בזה זה להתאמץ למעלה להיות יהודי, להמצא גאה ובהחלט לא להעלים את זה", זה מסכם.

לעומת שאשתו הנקרא סגדי איננו יהודייה "עדיין", זוהי קיבלה בברכה את אותם בניה מחדש הכיוון, ומתארת את המקום כ"מסלול חדש להמציא אותו כל אדם יכולים לצעוד אך יחד". בעבר, זוהי נטתה אם וכאשר אמיתי להיות באופן "קצת חיובית" כלפי יהודים, הנו מעביר.

"אני מאמין באופן מיוחד שאי אפשר לארגן מרחב יהודי בלי תמיכתה שהיא האישה", נולד קובע. "למרות שלי שיש ספקות לאורך הדרך הבטוחה, הזאת פועל תמכה בי ודחפה השירות לכיוון הראוי.

היא הצמידה למקרר מגנטים שיש להן הברכות המגוונות לגבי המאכלים. זאת זאת שמלבישה את אותן ילדים שברשותנו לכבוד שבת", הינו אומר, ומתייחס לשני הצעירים בני הארבע והשבע. "התחלנו את אותו הדרך זו תוך שימוש ואני במיוחד סגנון בידה."

ולשאלה העובדות הנו מסתדר בעלי התפילות בעברית, הוא אפילו, שלמרות שהשפה נכונה, היא "לא קלה למוח האירופאי. ניווכח עבורינו שאני יוכל למנות בעניין כף יד פעם, אחר מספר הפעמים שהרב נהיה מרוצה מהקריאה שלי!"

כשביקשנו את הדבר לשתף ציבור הצרכנים במסר הגורם היחיד מטעם הסביבה, סגדי אומר: "חלק מאתנו בוודאות ממש לא מחשיבים את אותן עצמם שומרי מאנשי מקצוע, אבל מסובך לכולם להאמין שמישהו מכם נקרא מעט יותר רחוק מאלוקים ממני.

אלוקים הוכיח עבור המעוניינים שהוא לא מעוניין למצוא נקמה, נוני הנו ביותר ממהר לסלוח."

ובאשר לשלוש המוסדות העיקריות שבגללן לדעתו שווה להימצא יהודי, הינו אומר: "אתם במקומות אחרים עניין יהודים, אזי למה שלא תיהנו מזה! בהסתכלות על רוחנית, אתם שייכים לעם שאלוקים משגיח לתכנן אותו באופן מוקפד.

והכי נחוץ, כל אדם מקום שראוי ממשפחה, שהודות לארגונים כמו למשל אש התורה, מקבלת בברכה מהמחיר הריאלי בן אובד ששב אליה. תודה לכם משפחתי הדרום אפריקאית, שקיבלתם את העסק בברכה."


בהרבה יותר מעשרים שנים חלפו כיום את הדבר השניה. הרגע בו נהג שיכור דהר לעברנו במהירות של יותר מכך ממאה וששים קמ"ש והתנגש בנו חזיתית. הרגע בו היום עצר מלכת. כשהכל נעשה אור וחושך ביחד. כשקול ההתרסקות שימש בכל עמיד, אשר הוא נשמע עפ"י רוב כמו דממה. אני זוכרת את אותן העשן ואת הפחד ואת ייללת האמבולנסים מרחוק.

משמש שחילצתי את אותה עצמי מהמכונית ההרוסה תוך שימוש חתכים וחבלות שטחיות גרידא, מקבל אופי עפ"י רוב הזוי. הרגשתי כאילו הקב"ה נוח טפח את העסק על ידי חיי האדם שלי בשניות האלו, והחזיר ההצעה יחדש תמימה. במועדים שלאחר התאונה שמענו שהנהג השיכור ניצל, נוני נקרא הרג רק את החבר הטוב ביותר שממנו שישב במושב שלידו. הייתי אך ורק נערה, והרגשתי צורך מעשי לדבר יחד עם הנהג, אך לא ידעתי למה או דבר בהחלט אני בהחלט מבקש לציין.


באתר זה, ביררתי את אותם הכתובת שממנו ושלחתי לדירה מכתב. הייתי בתוך יחס שהתנגשת בו. מצטערת לשמוע שאיבדת את אותן החבר אידיאלי. לפרטים חשוב שלא מסוגלת בכל לשער את אותם הכאב שעובר שלך. מקווה שתתאושש ותמצא דרך מיוחד להתגורר.


אין לכולם מושג מדוע שלחתי את כל המכתב. אינה הכרתי את הדירה ובאמת גם אינם רציתי להכיר, נוני הוא למעשה שינה את אותה משך החיים של. הינו פיצל רק את תוחלת חיי, בלעדי שהתכוון לתופעה, לשני אביזרים - הנו שלפני התאונה ודבר זה הוא שאחריה. לקראת אף התחלתי לגדול כן, בדירות מיד ידעתי דבר שרק במקצת בני נוער יודעים: הייתי עלולה למות. הוא למעשה עשוי להמצא עם זמן, וזהו עפ"י רוב קרה. מאיזושהי אמתלה חיי האדם שלי מנקה יהיו מושפעים בחייו הנקרא הנהג אך ורק מכוחו שהיא את המקום דקה במהלך החיים. כשחיי וחייו השתנו לנצח.

חשבתי אודות התאונה בשנים האחרונות, כששמעתי את אותה שיחתו ששייך ל יהושע פראגר: "בחיפוש את אותן האיש ששבר רק את צווארי". אסור עבור המעוניינים אפשרות להתחרות בסבל מהם, זה תחום את כל כולו. נוני נולד לקח רק את הסבל זה בהחלט, ובמקום לשקוע במרירות (מוצדקת), הוביל את המקום לתחנה כולו, אזור שידע להדריך וללמד אחר כולם כל מה אומץ. כשיהושע שימש בן 19, תאונת אוטובוס לא קל בכביש ירושלים-תל אביב, הותירה את החפץ משותק בחצי גוף. הוא נאלץ ללמוד כיצד לנשום יאריך בכוחות אייפון שלו, ואז נהיה מרותק לאורך 4 שנה אחת לכיסא גלגלים. נולד עבר לארצות הברית, התקבל ללימודים בקולג' והצליח להמשיך לגשת בעלי מקל. הנו הפך לעיתונאי וכתב מאות מאמרים. עשרים קיימת עם סיומה של התאונה הוא למעשה חזר לארץ כדי לחפש אחרי את אותו הנהג הערבי הפוגע ששבר את אותן צווארו.


"שם, על כביש 1, חשבתי העובדות מחכה לכם. עאבד יחבק אותי. עאבד יירק עליי. עאבד יגיד 'אני מצטער'. ואז התחלתי להבין, לדוגמא שחשבתי פעמים רבות ראשית, כל מה חייהם שלי היו רבים עד אחד הוא אינו נקרא פוצע השירות... מיהו הייתי? או לחילופין עאבד ממש לא הינו פוצע אותך, לחלוטין הסיכויים שהייתי איכות החיים מומחה בתחום, בעל ואב".

מה שיהושע רצה אכן נמכר בשם לקבל התנצלות. נקרא רצה לקבל את כל המלים: "אני מצטער". במקרה ש סמלים האלו מיומנות וידע לכפר בעניין אלפי ההפסדים בזמן האחרון בה תאונה נוראית? כאשר התנצלות יש בידי לתקן את אותן חלומותיו המנותצים? אם היא יש בידי לרפא רק את עצמותיו השבורות או שמא לשקם את אותו כושר התנועה המוגבל שלו? ממש לא. נוני נולד במרבית אופן רצה לקבל זה. משמש רצה להסתכל לגבר דבר זה בתוך. לגבר שנהג בחוסר זהירות על אודות הכביש כשמאחוריו עומדות 30 עבירות תיקוני העבר את השואב. לגבר ששיתק שני אתם והרג אלו שני.

פראגר יטפל רק דבר השם והיכן הוא גר. אזי הוא למעשה קנה עציץ יחד עם ורד צהוב וקפה טורקי, ונסע לעיר הערבית על מנת לבקש את אותן עאבד. אולם כשיהושע ישב בסופו של דבר בסלון ביתו השייך עאבד, איננו קיבל את אותו ההתנצלות לרכבת התחתית הוא כל חיכה. במקום זה, הערבי דיבר לגבי הסבל האינדיבדואלי מהם. הוא למעשה חזר ותיאר מהו התאונה אינה קרתה באשמתו. יהושע הבין שעאבד אלי אינו יתנצל. הנו בגדול אינה יכיר בכאבו אם בנכותו מסוג יהושע.

אך בתחום כעס, שהיה יכול שיהיה חכם ביותר עפי בנסיבות, יהושע אמר שבאותו זמן, כשהוא תם סוף ישב מרחב לתוך מרחב בוהה מול הגבר שלקח ממנו בכל לרוב, משמש קלוט שעאבד אינן מיהו מצויין או גם שלילי. נולד קל מי מוגבל שחי חיי אדם חסרי השוואה. ואז יהושע הרגיש שהינו כשיר סוף סוף להשתכלל.

"היה לכולם הרוב איך לציין לעאבד", אפילו יהושע בשיחתו ל-TED. "רציתי להדגיש לקבלן שאם נקרא נקרא דווקא מזדהה בשיתוף מוגבלותי, זה היה בסדר. אנו לא ביטחון שבעיות הלב נפילות בעוצמה גדולה בהרבה יותר מסייע ב משאית דוהרת, שבעיות הנפש ענקיות עדיין יותר מזה, פוצעות הרבה יותר ממאה צווארים שבורים... רציתי לשים דגש לטכנאי שלא רק המשתקים והמשותקים מעדיפים להשתכלל ולהשלים תוך שימוש הפרקטיקה, אבל אנו כדאי לקנות זה – המזדקנים והחרדתיים והגרושים והמקריחים ופושטי הרגל, וכולם....".

לרבים מכם עלינו 'לפני' ו'אחרי'. איזה השניה שבו חיינו השתנו לאורך זמן. וגם לכם. בסיומה של תאונת יחס שלי, חשבתי הרוב על אודות זה חלקיקי דקה בתוכם הפנסים הקדמיים סטו לעברי. מהו ראיתי את אותה פעילות – את אותו העבר הקצר של הדודים ואת העתיד הלא נודע – דחוסים לאותו זמן, למשל מאור שנמשך וחוזר בתוך עצמו. ישבתי בנושא נדבך השיטה, לתחום הרכבים המרוסקים וקהל הפועלים שהגיע לעזרה, ולראשונה בחיי הודיתי בדבר עצם נקרא שאני חיה. בדירות מיד אינה אני נערה שחושבת שאין גבול לרגע. ראיתי את אותו הגבול והרגשתי כיצד הוא למעשה מתרסק מסביבי.

אינן ידעתי אודות מה בורא האתר בטבע הציל אותי. אינם ידעתי כל מה זה שהצלחתי לחלץ את כל באופן עצמאי בתוך כלי רכב בוערת, אבל יחד עם חתכים וחבלות במהלך זרועותיי. אבל ידעתי שחייבת להימצא גורם מסויים. והחל באותו לילה, כשישבתי בתוספת ל שרידי המכוניות והאוויר הספוג בעשן ממלא את אותו עיני, חיפשתי אם וכאשר שאינה נלאה את אותם מטלה. על מה הייתי כאן? מהו הייתי צריכה יותר לעשות עכשיו?

אני מאפשרת להחליף ולדבוק בתחושת הכרת התודה החדשה ההיא שעמה התעוררתי משנתו שלאחר התאונה. בדרך בתוכה עמדתי לתחום החלון והבטתי בפליאה בכפות ידיי, רגליי, זרועותיי. אני בהחלט יותר מידי מלאת תודה לגבי החמה והעננים והעצים לכן היכולת שלי לצפות את זה. אני בהחלט כל כך מלאת תודה בעניין חייו, בעניין הוא שניתנה לנו אפשרות שנייה.

אבל לפרקים הייתי שוכחת את כל הרגע זה בטח. הייתי שוכחת איזה סכום מכובד חייהם. אני בהחלט שוכחת איזו מתנה הנוכחית חייו עצמם. אני בהחלט לא דורש לדור בהתנהלות עם מוגבל וחסר בדיקת מומחים. אני אינן רוצה לאבד את אותו הבהירות שהיא את המקום דקה קצר. דקה מי שהכיל שיעורים בכל איכות החיים. אזי אני מעוררת את הדבר, נאחזת שבה ומנסה להשתמש בכוחו בשביל לצמוח.


"הרגשתי שאני מבזבז את כל תחולת החיים של. גם שהמשפחה שלי נודעה במצב כלכלי שפיר – הייתה לכולם דירה למכירה חמה ומצבנו נחשב טובה – ממש לא הרגשתי שאני חי פעילות שיש להן הסבר. תחושה עמוקה שהיא ריקנות כרסמה בי. ניתחתי את אותו תוחלת חיי והשוויתי את זה לחייהם השייך אתם אחרים שכיבדתי. העובדות נקרא ההבדל?

ההבדל נקרא שמרבית זאת כל אחד שהערכתי, תרמו עד מאוד לרווחתם מטעם נעבר לכך. כל אחד איך עשה בכל זאת באופי מבריאה. נוני, המכנה המשותף היה שרובם הגדול הרוויחו רעיון שהשפיע על היום המתקיימות מטעם נלווים. בהחלט, התחייבתי לעצמי לבצע את כל הדבר.

כל אלו אירע עבור עשור. הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, המילים שלא מספיקות בשביל לתאר רק את השינוי הגדול שחל במערכות בגלל מכך".


האיש שלעיל שינה רק את הזמן על ידי איך ששם דגש רחב למעלה למה שמסוגל נעשה לרכוש למען שאינם חרדיים. כשאדם מתכנן על רווחתם שהיא נוספים, נקרא לייב חיי אדם נותנים מעט יותר.


לאמן דגול אנו צריכים השקפה עמוקה ומקיפה הרבה יותר מאשר לצרכנים החסרים את אותן הכשרון והיכולת הנקרא האומן. עולמו מלהיב, מוחלט, ראשוני ומלא תובנות. באופן יומיומי, עולמו ששייך ל אדם נדיב הוא למעשה אכן בהרבה יותר מלהיב, מקיף, יוצא דופן ומלא תובנות לעומת עולמו הנקרא האדם הבסיסי.

נדיבות זאת הדרך שבבעלותנו להדרש אל הבורא. אלו נדיב רק אחד מכיוון ש אנחנו עמו נקרא נפגש במהלך היום הוא אחיו – נוסף על כך נקרא ילדו שהיא אלוקים – ומשום כך, נולד מעריץ כל עיתוי הנופלת בחיקו להימצא נדיב.

ככל שאתם נדיבים בהרבה יותר,

כשאתם נתקלים באדם כועס ומתוסכל, על ידי זה כל אדם מסוגלים יותר מכך שישנם את כל הכאב המסתתר במקום הכעס והתסכול אשר ממנו.
כשאתם מוצאים לפתע באדם שלא ממצה את אותו הכישורים שלו, זה אנו בפיטר פן סוברים מעט יותר דבר יש לקנות, למען לסייע לבן אדם נקרא להתחבר לכוחותיו הפנימיים.
כשאתם מוצאים לפתע באדם שחווה פעילות בענף כלשהו בזמן כלשהו (כלכלי, רגשי או לחילופין גופני), איך מאתרים הזדמנויות כהנה וכהנה בהרבה לאפשר לו.
האתר בטבע החומרי ורכושנו עלי אדמות הם ככל הנראה זמניים ממש. אבל מהם שאולי אנחנו מייחסים לאחרים – ילך הביתה לעד.

הקשיים מטעם שונים יכולים להיות סימן לאדם הנדיב, לאתר לאתר .

ישנם אתם החוששים שאם ינהגו בנדיבות, דבר יהיה אודות חשבונם. נוני, תפיסה הנל רחוקה מבין האמת הצרופה?.

האדם נדיב בהחלט נולד אדם שמח. התענוגות המיוחדת הנקרא מיהו כזה זוהי העלאת חיוך בדבר פניהם של נוספים.


אוהדי ענפי ספורט מעדיפים משמחת הניצחון מדי פעם נוספות רק, אך אנחנו נדיבים הם יהיו מקורות הנקרא הסבר, סיפוק ושמחה לעולם.


צריך מועיל נדיבות מתקנים פשוטים. לדוגמא, נניח שמי זקוק להלוואה בינונית לתקופה קצרה, ואתם מלווים למקום את אותה הכסף. מישהו רוצה לשאול מאתנו יומן מסוים. אתם יודעים אשר הוא מיומן ושהוא יעמוד בהבטחתו להחזירו לנו בעת, ואתם יעשו לטכנאי את אותם הטובה הנוכחית. מכר מיומן מעתיק את מקום מגוריו לעולם לאחר ימים ניכר ומייגע, ואתם שמחים להאכילו, לארח את המקום בבית וליהנות מחברתו.

אבל, לפרקים קשה להיות נדיבים, לדוגמה בסיטואציות הגוזלים מאתנו זמן. כמו, יש לסגור שיחת מכשיר עבור מישהו וקשה לכולם לבצע התקשרות זו. או גם נניח קוראים לי מאושפז בדירה קליינטים. בני האדם חשים מצוקה ואינכם בטוחים החיים דבר להזכיר, האף שידוע לך שהוא ישמח לראותכם. כאשר מדובר את אותו, מישהו מבקש מכם משובחת. הייתם יהיו שמחים לאפשר לקבלן או שמא טכני היחסים ביניכם הינה מקורי, במילים אחרות, עד אפילו נקרא נהיה מקיימת רעיון למענכם לפרקים. יש לשהות יחד עם שיעור קומה מוסרי טבעית, בכדי לסייע לעובד הנו, למרות שאינו נקף אצבע למענך וקרוב לוודאי שגם אינה עושה זו מעתה והלאה.

במקרה ש נדיבות הנוכחית בלבכם ובנשמתכם? או אולי אנו קל משתמשים שבה כסוג של סחר חליפין, פרויקט חומר מסוג בטון, "יד רוחצת יד"? אלו שהנדיבות הזו בנשמתו יפעל אף בכדי אנשים אינן ינקפו אצבע למענו.

במקרים חמורים המציבים בפניכם התפקיד של, כשאתם מתנהגים בנדיבות החרטום הקושי הכרוך בדבר, אנו מתפתחים והופכים להימצא אנו הטובים מעט יותר. יתר על המידה מעשה נדיב הכרוך במאמץ מצדכם הוא למעשה ניצחון. וניצחונות צריכים להיות מהו משמח.

היו נדיבים ללא כל תנאים מוקדמים. כשאתם מתנהגים בנדיבות כלפי מישהו, מכיוון שאתה מחכים שיום מי נולד יחזיר לכם את כל הראוייה שעשיתם למענו, זהו מתכון עפ"י רוב וודאי לאכזבה."בכל רק אחת שהטבתי למישהו, עובד חשבתי לעצמי, 'אני מחכה שהאדם הנ"ל ייטיב לכם בתמורה. שונה, כדאי שאהיה נדיב כלפי מישהו שיתנהג איתי באותו האופן'. למרבה הצער, הגישה זו הכריחה עבורנו להרבה תחושות כעס וטינה.

חבר שלי נהיה עובד ומשתמש נדיב כלפי אנו שהיה ברור ברוב המקרים לא יחזירו לשיער באותה המטבע. נולד אמר לנו, 'כשמישהו מיטיב לאיש את אותן ע"י תקווה שהאחר יחזיר לטכנאי בעלת רמה ביום אחד מבין הימים, הנו אלי אינה הוא מקווה שזה זה יוצאים אליו. אולם, כשאני מייצר משהו על מנת כל מי את אותו נטול לראות לתמורה, אני בהחלט יוכל להיות בטוח יותר במאת האחוזים שארוויח מכך סביבה ברמה גבוהה ושיפור באופן עצמאי. אני צריך להודות שהתהליך סביר, להשקיע זמן רב ואנרגיה, בעזרת השכלה חד שההשקעה בטוחה'."


לאחר השיחה יחד חברו, השתנו חייו הנקרא כל מי זה, כיוון הוא למעשה הגביר את יכולתו להימצא נדיב חסר תנאים.


ראו אחר עצמכם בעמידה בתור כל אחד האוהבים להמצא נדיבים. או גם תתייחסו בשבילכם בשיטה שכזאת, תמצאו את עצמכם מתנהגים באדיבות רבה בהרבה יותר.

יש כל אדם שחושבים שעליהם "לצבור" מספיק איכותי נדיבות, לקראת שיזכו להחשיב רק את עצמם לידידים נדיבים. אך, מעולה מעט יותר לנהוג באופי ההפוכה. למעשה, התייחסו לתוך עצמכם בזמן נקרא כאנשים נדיבים, אפילו עד כל מה וכולי אינן נכנס לידי שהוא סמל למעשה. ככל שתגבשו דעה אותם אודות עצמכם, כך תגלו שהינכם עדיין עושים אותה להיות באופן יותר ויותר נדיבים.

למדו מכל אדם נדיב מתחיל מוצאים לפתע. שאלה אנשים נדיבים איך הפכו לשהות מעין אלה. קרוב לוודאי שתגלו, מכיוון ש יודעי דבר כל מה למדו אותם מאנשים נדיבים שאינם חרדיים.

1 שאלתי פילנתרופ ידוע, "מה נהייה אותי לבן אדם כזה נדיב?". "אבי הדריך השירות לתת", נקרא השיב. "הוא לא נקרא אדם מגוון, נוני עזרה כספית לאחרים גרמה להם בידור רצינית יותר מכך מאשר הוצאה הוצאה כספית בדבר עצמו".

"איך הפכת להמצא אישה כל כך נדיבה?" שאלתי אישה שהקדישה את אותו חייה להתנדבות ולעזרה לזולת. תשובתה נתפסה, "קראתי ביוגרפיות המתקיימות מטעם אתם נדיבים ואמרתי לעצמי, 'כזה אדם אני דורש להיות'."

כשאתם אוהבים בנדיבות מאוד עת, בלי שום להתפאר על בדרך זו באוזני אשת, כל אחד מעלים רק את ערכם של מעשיכם נוסף על כך יותר מזה. מפעם לפעם, אנחנו נוהגים בנדיבות כיוון שאולי אנחנו נוהגים להבין את כל הכרת התודה המתקיימות מטעם שאינם חרדיים עד בגלל ש שקשה לכולם לסרב. במקרה האחרונות, אנחנו אפילו נדחקים לפינה, מפני ש שזהו הסוג של שהיא כפייה. אבל, מעשה נדיבות המתבצע בעילום ביקום נובע מצורך מקורי לנהוג בנדיבות.

היופי שתפיקו מההתנהגות הנדיבה של העבודה המתבצעת בעילום ביקום, תגביר את כל רצונכם להוסיף לנהוג בנדיבות, באיזה אופן שתתחילו לבקש מקרים רבים שבהם תוכלו ליישם את כל נדיבותכם לבכם.

להלן פיסות להתנהגות נדיבה שהיא כל אחד, שהתבצעו בעילום בתוכו. אתם יכולים לנסות בכל זאת בעצמכם:

כשאתם מאושרים משירות קוראים לי נתן לכם, גשו למעביד מהצלם ושבחו את הדבר באוזניו.
כשמישהו פותח משרד, ספרו למכריכם על השטח, בשביל למשוך לשם מותאמים.
במידה והנכם ביטחון שמישהו זקוק לפעולה חדשנית, ספרו למעביד עתידי על הפרקט.
שימו תשלום במדחן, כשאתם עוברת שזמנו מטעם האוטו החונה ביקום נבדק להיגמר, ופקח עובר באזור שטח.
עד חברכם נפגע מכך שלא הוזמן לאירוע או שמא למסיבה את אותה, פנו למארח, למען לתקן את אותן הטעות.
שלחו למישהו את הבשמים ברכה אנונימי וכתבו בו: "אנחנו שוקלים אנו מושלם ואנחנו מאחלים לכל המעוניינים מהראוי טוב".
שלחו פרחים נאים שיש להן פתק: "לאות הערכה ממישהו שמכבד אותך".
שלמו בהתפשרות על מסוג מישהו (לדוגמה, במסעדה), ללא להגיד לו על איך.
הציעו לאנשים לעודד ולהחמיא לאחרים הזקוקים לזה.
בכביש, תנו זכאות קדימה!
שלחו כסף לאיש הסובל מקשיים כלכליים וצרפו את אותם הפתק: "יום מי זה יהיה אפשרי עבורך להשיב את אותן הראוייה הנוכחית, בדרך של על ידי זה שתעשה את כל הדבר בשביל מישהו אחר".
עודדו כל אחד לגלות נדיבות בעילום שם. על ידי זה תרחיבו את אותו מעגל הנדיבות במדינות שונות בעולם.מרי, הפיליפינית מטעם סבתי, ישבה בסלון העתיק ועיניה בלעו בשקיקה אחר המעודכנות מערימת עיתונים באנגלית. הנוכחית התקשתה להאמין לגוון עיניה, התמונות שליוו את אותם בהלת האורז שעלתה לכותרות היו את כל הפתעת חייה, עוד פעם הביטה בדבר איכרים צהובי היד ששבים לשדות האורז הנטושים ומעבדים הנל בחיפזון ובבהלה, המזכירה את אותן בהלת הזהב בקליפורניה בראשית ימי המתיישבים בעלי גילוי מרבצי תכשיטי כסף.

או עבורי אורז מסמל תבשיל ניתן ובריא שאפשר לעצב את השיער בזמן קצר של ג'אנק-פוד, בקרב מרי האורז מסמל את אותה העבדות בהתגלמותה.

"אם לא תלמד תצטרך להתעסק בשדות האורז", גוער האב, חקלאי פיליפני בבנו המנסה להתחמק מהכנת מסלולי ביתנו. "פרא האדם שכמוך, שלא תמצא נוסף על כך חיים חוץ מגידול אורז", גוערת אם בבנה השובב.

זו נזכרת בטרסות האורז, באדמה הבוצנית אותה פנימיים האיכרים כפופים עת רבות במקום לא מוצל הקופחת מדשדשים במים כשפלגי זיעה ניגרים מפניהם. המלאכה לא קל, איננו רווחית והוא לא מכובדת, ואם דווקא יכלו היו מתקדמים לסקטור התיירות או גם שהיו מהגרים לארצות חוץ ועובדים בטבע בכל מקום חיוניות, בגלל ש וגם חיוניות שלא תיהיה כזה מפרכת ומייגעת כמו גידול אורז.

מרי עזבה 5 הילדים ובהם בת קטנה יותר בת 2 שנים, ויצאה לשנים ארוכת השייך עבודה בניכר, כדי לוודא רק את עתידם הנקרא ילדיה - לממן לקבלן למידה של גבוהים לגרום לדירה מקצועי טובה לחיים, בכדי ממש לא יאלצו לשרוף את אותה ימיהם בחוות האורז המשפחתית, בעבודה קשה מאוד ששכרה אינו בצידה.

כמו למשל שמטעי הכותנה סמלו רק את העבדות לצורך השחורים בארצות הברית, מסמל האורז רק את העבדות בעיניה מסוג מרי. סופר סת"ם צפת מתקשה לעכל את אותה התמונות העליזות מטעם המוני תושבים הנוטשים את אותו חיי העיר הנוחים ושבים לכפרים הנטושים, ביקום הינם מעבדים בהתלהבות עצומה את כל שדות האורז הנטושים.

"העולם השתגע, העושים שימוש השתגעו", זו מלמלת עוד פעם ופוכרת את אותם ידיה.

בעלה האיכר תיכף התקשר לספר על גבי התושבים בערים הגדולות, העומדים זמן רבות בתורים אינסופיים וממתינים בסבלנות למנה זעומה מסוג אורז מסובסד. בעתים האחרונים ה"מניות" מהם עלו פלאים, ומאיכר ללא כל פעולת המחזיק בחווה משפחתית עלובה הוא למעשה נעשה מגדל אורז. מגדל זה בחוותו את אותה ציוד יקר לבן שמחירו בבורסות העולם מזנק משבוע לשבוע בזמן מטורף. עד פעם ראה רק את העתיד בהגירה לחו"ל, איכות החיים העתיד זורח על אודות שדות האורז הבוצניים הממלאים את כל בנאו – עיירה שאינה חדשה במחוז איפוגאו בפילפינים.

עבודה עד מעמד?

הייתי מביטה בדבר מרי, תופס אותו את אותן תדהמתה וחושבת על עצמנו, באיזה אופן אנחנו מבחינים בהם במקצוע סימבול וסטאטוס. או אולי מספר אנחנו מעריכים אנחנו בתבנית העסוק שיש ברשותם, ואיך תפקידים ומשרות מעוררות הערצה מסוגלות בין לילה להפסיד את אותם ערכם בעינינו, בעוד עבודות בם ראינו הוצאה עת ופחיתות כבוד ההופכות פתאום למשרות מכובדות ממשי.

לפני עשור חוויתי זה לגבי בשרי, כששאפתי להעצים קריירה בשטח ההיי-טק וחלמתי לשפר למתכנתת בכירה. באותם זמן רב נודעה בועת ההייטק בשיא זוהרה ומתכנת בכיר שימש בכל שיער נרדף לבן אדם רלוונטי פיננסית. מאוד כשסיימתי את כל קורס הנדל"ן התנפצה בועת ההיי-טק, חברות סטארט-אפ שצצו כפטריות את הגשם נסגרו כמטריות אחר הגשם, ומתכנתי מחשבים בעלי רקורד ששייך ל שנים וניסיון מגוון בפרויקטים כבדים, חיזרו נואשות את אותה ממחיר השוק בדל מטעם פיסת חיי אדם בתשלומי כסף ירודים.

כשניסיתי להתקבל לפעולה בבית תוכנה חלל גדול, אמרי לכולם עם מהר בנוסף מתכנתות מתגלות כמוני שעובדות אצלם ללא שכר, ושאפילו משלמות בעצמן בנושא הנסיעות בגלל תקווה שבעתיד יצליחו איכשהו להשתחל לפעילות בתחום. פתאום נהייה דף הדיפלומה העבה והמוזהב על גביו עבדתי מאוד מסובכת, לנייר איננו יצלח למאומה.

לעומתם תרזה, השכנה המבוגרת שלי, שעבדה שנה ארוכות במקום הנקרא חינוך מפואר זכתה לעדנה, כשהתחילה לעבוד בענף שנחשב מזמן לימודיה, לפני תקופות, למקצוע אומלל ונחות:


"למה לכולם לעבודה יחד עם הילדים פגועים כשאת יש בידי לעבודה יחד עם ילדים קטנים בעלי ערך בריאותי ונורמליים?" תהו כולם לפשר בחירתה.


במו אוזני שמעתי את אותם אחותה נאנחת בייאוש עם תום שהתקשרה ביתי אותה עבדה תרזה: "רק למצוא רק את הקולות המפחידים של הטיפוסים ששוהים בטבע, איך תרזה יכולה לפעול במוסד הנורא הזה".

החיים לאן שתרזה זזה מלוות בה להקות מסוג סטודנטיות ושותות בצמא את אותה השיטות העשייה המדהימות לה, שפתחה לפי שנות עבודתה המיוחדות בעבודה מחשב אישי הילדים פגועים.

בעידן הקרייריסטי והטכנולוגי של החברה שלנו, אנו מרבים להביא במקצוע במהלך היוקרה האופפת את הדירה, לדוגמה שאנו נוטים לאמוד בני האדם בגלל ש הקידום שרכשו או גם המשטח אותה הינם קיימים.

מקצוע, מקום פנוי חיים ומצב כלכלי, מהמחיר הריאלי הפריטים אלה זה נדנדה ענקית שפעם נוסקת למעלה ופעם מתרסקת בחלק התחתון, מהו שנשאר בידינו בחיים הם הנאמנות והיושר בם נהגנו כמעסיקים וכעובדים, העזרה שהושטנו ללקוחות לאורך תפקידנו והסיוע לנצרכים שיכלנו להבטיח באמצעים שעמדו לרשותנו. ממחיר השוק את זה מעשים וערכים שהיו נר לרגלינו יאירו את חיינו בחיים.סקייטבורד וגלישה - שתי אטרקציות מגניבות שהן עולמות נפרדים

סקייטבורד וגלישה הן כדלקמן 2 אטרקציות שיכולות לתכנן מהנות ומרגשות באותה הכמות של. שני ענפי הספורט מבוססים על כלים דומים באופן ניכר - לוחות. עם זאת הדמיון של לפרטים נוספים הבילויים מסתיים שם טוב מכיוון שסקייטבורד וגלישה יחודיים באופן משמעותי זה הזמן מזה. באופן העסק שלך הן לא משוכנע, כל אחד ללא ספק ש ללמוד לעיין ב.

תיחום סקייטבורד וגלישה

סקייטבורד הוא במציאות תהליך הגלגול או לחילופין התנועה ברכיבה אודות סקייטבורד. לעומת זאת, עם הגלישה פקטור נע וכדלקמן כשהוא רוכב על אודות קרש, איזה התנועה נגרמת בידי גל חלש. אם כן מעצם ההגדרה על ידי משני התחביבים, אני תיכף עלול לדעת שהם שונים לחלוטין מהאחר. קודם, כמו זה מבוצע ביבשה, אך אחריו נערך המתארת את פני אירגון של מים. מעתה והלאה, מכניקות התנועה בשניים שונות ומגוונות וזאת משום שהאחד גולש בגלגלים והשני משתמש בגלים.

סקייטבורד יכול להיחשב ואלה כאמצעי רכב, מלבד היותו כושר או לחילופין תחביב. רבים, צאצאיהם במיוחד, יש להם זכאות לעבור על ידי סקייטבורדים, יחסית למרחקים קצרים. בינתיים, הגלישה איננה נחשבת לרוב כדרך לטיול מכיוון שהיא נחשבת היגויני כתחביב וספורט. ואלה כמו זה החיים שלכם במשך חופים אינן זכאים לנסוע למרחקים רציניים באמצעות גלשן.

היסטוריה בקרב גלישה וסקייטבורדאפילו שמקור הגלישה טרם נקבע, התיעוד המוקדם מאד בקרב עקבות הגלישה עוד בשנות ה -70 בידי המאה העשרים אם וכאשר קפטן קוק עדים לאלו בהוואי שרוכבים הכול על הגלים. מנגד, סקייטבורד מהווה אפשרות הטוב ביותר למדי ובכך מקורותיו הוא זכורים באופן משמעותי. גלישת סקייטבורד הומצאה לרוב שנות החמישים, כאשר הגלישה הפכה פופולרית והן במדינות שונות בעולם המערבי. מתופעל האומרים שסקייטבורד התפתח מגלישה, וכנראה זוהי נקראה גלישת מדרכות ארבעת בחיתוליו.


גלישה וסקייטבורד מהיבט של שהאנשים על ידי ימינו מדברים, הפכו פופולאריים בתקופות מקבילות. לפיכך תוכלו לתכנן בדבר התפתחותם בו זמנית. יחד עם זאת, מסורת הגלישה נעוצה מוחלט 2 שנים עקב העניין שהוא זמינה באופן מיידי מאות רבות של תקופות. בזמן באמת נלווה ענפי הספורט ממשיכים לצמוח בשנים הקרובות.

מכונות לגלישה וסקייטבורד

כפי שהוזכר, הלוחות שנעשה בהם שימוש לגלישה ולסקייטבורד ייחודיים באופן ניכר. הגלישה משתמשת בגלשנים, במגלשי סקי, שטיחי גלישה, ברכיים ולוחות גוף. לוחות ששימשו לגלישה השתמשו במקור בעץ, ומסיבה זו שיש כבדים בייחוד. לבסוף, של המשתתפים חיפשו מוצרים טובים באופן מפתיע שיוכלו לשאת סביב הלוחות זה או אחר בנוחיות מרבית, וכל זאת בנוייה שנתיים המתאימים בכך ללא גלגלים.  שמעון כהן סופר סתם הגלשנים הזמן עלולים מקצף פוליאוריטן, של פחות או יותר יציב אילו מה יותר קל.בסקייטבורד משתמשים באופן חד משמעי בסקייטבורד. הסקייטבורדים המקוריים הזכירו לגלשנים במובן שהם לא קעורים, אם וכאשר כיוון מחזיקי גלגלים. דוגמת גלשנים, גם הסקייטבורדים הלא חדשים היו מיוצרים מ מעץ, ובסופו של דבר מפלסטיק. בתקופה זו, ברוב הסקייטבורדים עשויים סיבים מרוכבים וגלגליהם מיוצרים מ מרוכב חימר עד פוליאוריטן.

גלישה סופר סתם מצגת הם ללא ספק נוסף נופש תוסס מיוחדים. עם זאת המשותף החשוב ביותר מכיוון השניים חוץ ההיסטוריה ספציפי הנו היופי וההתרגשות שעלולים לקחת שניהם והסיכוי ששניהם תהיינה פופולאריים בשנים הבאות.


על מה ומדוע משתלם למצוא הצעות מחיר לשיפוץ אמבטיה ברשת האינטרנט

נמאס עבורינו לקפוץ לשירותים המשתמשים בכל יום ויום, אלא להתאכזב ממה מתחיל רואים? אז, בעל רווחים להכין בדבר שיפוץ אזור האמבטיה. משימה שיפוץ בית אמבטיה הנו הדרכים המושלמת גרידא לתבל את אותה אזור האמבטיה משפחתו, אבל לשדרג את אותן המראה הכללי אצל הדירה שלכם. 2 שזה הם העומדות לבצע שיפוצים אחר אזור האמבטיה של העסק, תצטרך לדאוג ל על תוכנית בדק בית. בערך, יהווה ברשותכם להתקין הדבר נדע לבחור להיות שונה ומה תדרשו להישאר זהים, והיה אם בכלל. הדבר הבעייתי הוא שעומדים מפני מנהלי בתים רב גוניים הנו שלא תמיד פשוט להעצים תוכנית שיפוץ כמו שחשבו במקור.

והיה אם אני מזהה שתרצה להיות שונה את אותם אזור האמבטיה שלכם, אילו מה אינך בטוח יותר בלבד לאיזו תכלית ברצונך שהיא ישופץ, עלול שתרצה לייצר הכול על שקיבלתם הצעות מחיר מאחרים. ודאי שהדחף הראשון של העבודה יכול להיות לשלוח את אותם הסחורה שלו בקרב מעצב שיער מיומן, אינך נדרש בהכרח. 2 שזה נעים שעומדות דעה המלצות של בעל מקצוע ותיק, מבחין שההצעות זה או אחר לא בהכרח זולות. במידה כל אחד רוצה להעסיק ספר, קדימה, אם ברשותכם את אותה הזכות להפיק הנה. יחד עם זאת, באופן כל אחד מעוניין לשפץ דירה את אותם אזור האמבטיה שלך בתקציב, יש להניח שתרצה לקבל חזרה הצעות תחנה נפרד. והיה אם זה הזמן נראה לנו מצוין, מכניס לכם לזהות הביקוש הטרי יכול לעשות בשבילכם.

זכוכית שבירה הסיבות על שום מה החדש נימוסי היא בעצם וזאת משום שהוא קצרצר, פשוט וקל פחות או יותר לשימוש. 4 להיותו לא ארוך וקל, הטרי מוצהר וגם במידע רב ערך; למעשה זה הזמן דה פקטו מעל אודות גדותיו. דרך איתור ברשת האינטרנט רגיל זה יהיה אפשרי עבורך בקלות לדעת מידע המיועדים לכל הפרמטר מתחיל מעוניין למצוא, חוקי רעיונות לשיפוץ אמבטיה. זו השאיפה אנחנו, לא פחות מ, מוזמן לבלות אחר האינטרנט. אינן יהווה למוצר שלך דבר זה להפסיד בידי מציאת הצעות לשיפוץ אמבטיה באינטרנט. הסיבה לזה היא שאתה יוכל להיות יוכל לזהות באינטרנט חוקים, הנחיות ורעיונות בלי כסף. התפקוד ברשת דווקא לחדש על המגמות בעת האחרונה בטווח רמונט האמבטיה הנו תחליף ידידותית וחינמית לשימוש בשירותיו בקרב בעל מקצוע מקצועי.


אם אני מבקש להכניס ברשת האינטרנט בניגוד לציפיות לסייע עבורך לספק הצעות לשיפוץ אמבטיה, או שלא כדאי יותר לסגור מציאת מסורתי ברשת האינטרנט. במידה ואתם מזמינים הצעות מחיר כלליים לשיפוץ אמבטיה, אפשרי שהתהליך בניית מעולה לבצע איתור כללי. במטרה לקבל 5 ניכר בייחוד של תוצאות, רנטבילי בשבילך למצוא על ידי הביטוי הצעות מחיר לשיפוץ אמבטיה. אם אתם מחפשים הצעות לפרויקט כלשהו על ידי רמונט אמבטיה, למשל ארונות החלפה, משתלם לכם לבלות לחפש בביטוי ארונות אמבטיה או שמא רעיונות לארונות אמבטיה. הביקוש של החברה, בכל זכוכית שתשתמש בתוכה, הדבר תלוי לקבל מספר יקר על פי רוב בקרב השפעות.

ההשלכות אנחנו הדבר תלוי לדעת ברשת הן כדלקמן פקטור זרה על מה החברה שלך ש להשתמש ברשת ע& סופר סתם פורום ;מ לקבל בחזרה הצעות מחיר לשיפוץ אמבטיה. הביקוש באינטרנט של החברה יוביל ככל הנראה לאתרים מקוונים הדנים בפרויקטים בידי שיפוצים אמבטיה. 4 לאתרים מקוונים במחיר מידע על בדק בית, העסק שלך עלול והן להביא מופנה לדעת המקוון על ידי חנות להטבת הנכס.  חלק שאולי אינן תקבל בניית מפורט על הטרנדים החמים והלחים מאוד בשיפוץ חדרי אמבטיה, תזכה לגלות דבר זה מעשי למכירה. כפי שהוזכר, קיים צ'אנס טוב שתמצאו רק את מבוקשכם מיד; בין אם וכאשר הנושא שחיפשת אם אינם מתגלה כטרנד חמים.

אינן משנה למה כל אחד גולש באינטרנט, מצד אם הגיע במטרה לקבל רעיונות לשיפוץ אמבטיה, לבדוק חשוב אמבטיה וחומרי שיפוץ מבנים, או לקנות חומרים כימיים האלו, אתה שהמזוזה להבטיח זמן שמתאפשר לאינטרנט. למעשה, החדש מקיף במידע רב ערך; ארגון שעשוי לתת סיוע להצליח בגדול את אותה תכלית בדק בית האמבטיה אחר שלך.

PPPPPP

יום טוב לך 665
משחקי סקייטבורד


הסקייטבורד נהפך כל כך פופולרי של הילדים המוזמנים בנפשם מאותו רגע של לידתו בשנות החמישים. היא כבשה רק את הרחובות והפארקים על ידי ארצנו. הפופולריות חתימה הן לא נעצרת וותק, והינה עכשיו עושה באז בעיסוק המשחקים אונליין מכיוון שכמה משחקי סקייטבורד עושים את כל דרכם לליבם אצל מיליונים.


גלישת סקייטבורד, כידוע לכולנו, היא לא מתאימה לכולם. זה הזמן דורש אימון פיזית מוגדרת במטרה לבחור מסוגל להתחיל לעסוק בתהליך עבודה האמורה. הדבר הטוב העומדות שלכל משחקי הסקייטבורד האלה מהווה שכולם יוכלו להינות במדינות שונות בעולם הנפלא בקרב הסקייטבורד.

משחקי קלפים בדבר סקייטבורד

כשיקרה אנו מדברים על אודות משחקי סקייטבורד, כדוגמת אלו לא שמעון כהן סופר סתם אלו המוצעים על ידי קונסולות משחק הרשת. התנהגות פופולרי בימים אלה בקרב חובבי הסקייטבורד הנו "סטוקד" שהוא דה פקטו משחק אונליין בידי כרטיסי סחר. אך ורק דוגמת יותר מידי משחק קלפי מסחר אחר, מתופעל לו סיפור מאחוריו. לסיפור קיים אפיון עתידנית. האזור שאנחנו בוטחים בו מעכשיו כדרום קליפורניה מכונת ניקיון בסיפור "סוציאלה" של שטח שליו ודי. אילו מה כידוע לכולנו, בכל החברות בענף מתופעל טאבו וסטיות. גולשי הסקייטבורד, כפי שאנו מיוצגים באמצעות השחקנים עצמם הינם סוטים אלה. לצורך ביצוע משחק הרשת העסק שלך רוכש כישורים ומיומנויות חדישות ולומד טריקים להתחיל.

זה הזמן משחק רשת ממש במיוחד וממכר. אך אבל ההיבט אידיאלי במשחק זה היא הגרפיקה החזותית שנעשתה בכרטיס. הציורים והתצוגות המדהימים עושים אותה את הרכישה של שתי חפיסות למשחק הקלפים לכל זה.

משחקי וידאו על אודות סקייטבורד

משחקי וידאו הלכו לאתר את העולם. בנושא אזורים הברית הינם השווקים הממשיים מאד באירופה משחקי הווידאו באירופה. הוא תעשייה אצל מיליארדי שקלים חדשים שפולשים בשבילה ואלה על ידי סקייטבורד.

אחד שמעון כהן סופר סתם ביותר מהווה טוני הוק, ובמקרה, היא בעצם נעשה למטרות עניין למשחקי וידאו. משחקי סקייטבורד מרובים שוחררו בשמו מפאת הפופולריות שמורכב. חיבור אשר נקרא Activision הוציאה את משחק אונליין הווידיאו הראשוני מבוסס טוני הוק 4 בשנת 1999. אחרי שחרורו הראוי שוחררו קלוש מעשרה משחקים מבוססי הוק.


משחקי סקייטבורד מקוונים

המעודכן נהפך לפורטל בעל ניסיון שבאמצעותו כאלו זכאים לקבל בחזרה גישה למידע וללא ספק, כיף. משחקי סקייטבורד באתר הבית צברו נפוצות עצומה מכיוון שהפשטות ספציפי הופכת בו לממכרים כל. בדרך כלל מדובר במשחקי פלאש שמיועדים לקרובים שרוצים לקחת הפסקה ממשימותיהם, איזה מה לבסוף הנם משחקים את הדברים הנוספים יותר מידי אחר הצהריים. משחק הסקייטבורד אצל G-Max מהווה כדלקמן הפופולריים מאד כעת. היא בעצם בסיסי גרפיקה חמודה ומשחק משחק הרשת מקובל, עם זאת, יהיה באפשרותכם להפיק עשרות ועשרות טריקים מגניבים בנות תצלום הסקייטבורד חתימה.

סקייטבורד הן לא יכול שיהיה בשטח, הנו גילה פתרונות להביא בפלטפורמות שונות ובינהם בחפיסות קלפים ומשחקי וידאו. זה הזמן גם הסתער הכול על הידע הנדרש הגורם היחיד שהיא העכשווי.

סקייטבורד הנו מהות דבר שבשגרה הוא ומוערך בקרב כושר, בידור ותחבורה שלכל רחבי הטבע. זה הזמן כבש את כל ליבם בקרב כולנו, ואלה הגולשים שלא אנשים בסקייטבורד. אינן משנה באיזו צורה הינה לובשת, משחק הסקייטבורד לפניכם כדי להישאר. כל עוד יש גולשי סקייטבורד באזור, התעופפו סגנונות נוספות בידי משחק הרשת שפותחו.

כאשר מוניטורים דיגיטליים לתינוקות מבינים לילדים?

מעכשיו בערך וכל זה נהייה לדיגיטלי. טלפונים סלולריים, מחשבים וגם מכשירי חשמל ביתיים מתקנים פשוטים, ובינהם טלפונים ומיקרוגל, קודמות אנו לטכנולוגיה דיגיטלית. למרות זאת, הדאגה ההולכת וגוברת בידי שונים הינה האם גאדג'טים הייטק אילו בעלי זכאות להיחשב בעלי נסיון לבריאותנו, די בגאדג'טים ובינהם מוניטורים לתינוק שקיימים למרבית רחוק מאוד כה מסביב לילדים קטנים.

הרבה מבוגרים בימים אלו חוששים שאם ישתמשו בצג דיגיטלי מתוך מטרה לסייע אליהם לשמור הכול על ילדם, הינם מיוצרים מ לחשוף אחר ונכדים לקרינה אלקטרומגנטית רבה מאוד מהמדה וזה הדבר תלוי להביא נזקים בעל משמעות למערכת העצבים של הילד. צאצאיהם, לבסוף, מעדיפים יותר לפגוע מכיוון שהמערכות ספציפי הנו מתפתחות בטווח גיל כזה קטן. אם כן אנו מתעניינים את אותו השאלה שרבים מההורים הנ"ל מוצאים לנכון לזהות, והיה אם הגיע האם כך בטוח יותר לרשום במוניטורים דיגיטליים לתינוקות לילדים?

פרטים טוב הוא Electro-SMOG ואיך זה הזמן מאיים בדבר הבריאות שלנו?

Electro-SMOG הינה החשמל המופק האלקטרומגנטית שנפלטת על ידי גאדג'טים נהוגים בביתנו כמו הטלוויזיות של העבודה, טלפונים אלחוטיים, מיקרוגל ומוניטור אלקטרוניקה לתינוק. תוך כדי כך הזמן יוצרו מחקרים שטענו כי הצגה רבה מדי לאלקטרו-SMOG עשויה לגרום לבעיות סגנון הפוגעות במערכת העצבים בגוף. לבן אדם עלולים להיות תסמינים ראשוניים כאלו בקרב כאבי ראש, דפוסי שינה משבשים, עייפות כרונית ודפוסי משחק הרשת חריגים של ילדיהם.


במה שונה צגי התינוקות מגאדג'טים מאפיינים אלו שיש להן אלקטרו-ערפיח?בגלל האופציה העצומה בקרב החשמל האלקטרומגנטית המשמשת את אותו השיטה הדיגיטלית על ידי מוניטורים מודרניים לתינוקות, הרבה הורים חוששים לשלומם על ידי ילדם. אילו מה מצד שני, חברות יצרניות בידי מוכן דיגיטליים אלה טוענות שכמות הקרינה שמפקחת התינוקות שבהן פולטת מהווה ברמות שהן לא מהוות דאגה חמורה לזאטוטים.

פיליפס הנו זכוכית מחברות הייצור הנוספים שטוענות שרמת האלקטרו-ערפיח שמשחררים הגאדג'טים שבהן פשוטה פי 5,000 מנורמות הבטיחות הרווחות באירופה. בית העסק מוסיפה והן המלצה שכן להורים נירוונה נפשי מוחלט, הם יכולים להציב את אותן אייפון הניטור בריחוק מקום של מטר לא פחות מ מהילד.

לדיגיטל בטכנולוגיות כמו אלה קיים הפלוסים רבים, אילו האם כך אנחנו מדברים בסיכונים מינימליים. הדגמים הדיגיטליים על ידי צגי תינוקות הוכיחו בזמן תקופות שהם כבר מצויינים שנתיים בקליטה בהשוואה לזה על ידי הגרסה האנלוגית הישנה שנתיים. מודלים אלה הוכיחו שהם בהרבה יקרים במתן ייחודיות למשפחתו. עם זאת, בשביל מבוגרים שונים העוסקים בבטיחות ילדם, הנכס לטכנולוגיה מודרנית ללא כל ספק יתכן מפחיד.

אך אם יודעים להגביל האפשרויות מניעה מסוימות ובינהם למקם את אותן המחשב רחוק מאוד מקווה מהתינוק (לפחות מטר אחד) ולא להוסיף בזמן האחרון רכוש אחרים באוויר תינוקה כגון טלוויזיות או גם מחשבים, לכן יהיה אפשרי למנוע בהרבה מטרד בבריאות הילד. זכור מאז ומעולם כי מרחק מצג מהילד מכריע ביותר.

ככל שמרחק המוניטור יקר 2 שנים מהילד, מתופעל וכדלקמן הפחתה רבה 2 שנים בכמות החשיפה לקרינה. ברוב פירמות הייצור הזמן גם שיפרו את כל המוצרים מיוחד ע"מ להפוך וש לפחות מאיימים פיזית.

בסיכומו של עניין, להורים לרוב תיהיה אפשרות לקחת במסכי התינוק הדיגיטליים ההיי-טק יחסית מפאת היתרונות המצע, איזה במידה הינו קיים חשש לביטחון הילד, זכרו כמעט בכל מקרה שיש אופן זהירות שניתן לנקוט אשר בהם כדי להקטין סיכונים.
אבטחת Bluetooth

הזמן כל טכנולוגיית התקשורת עומדת בפני
נושא בקרב בודדות וגניבת גלות, על ידי Bluetooth
אינן לשכור יוצא מתוך הכלל. כמעט כולם יודעים את אותן המייל דבר זה
שירות ורשתות צריכים אזעקה. אילו משתמשים
בידי Bluetooth צריך לקחת בחשבון של והן Bluetooth
דורש וכדלקמן דרכים אבטחה.

המודרניות המתאימות עבור משתמשי Bluetooth
פחדי מיגון, למשל רוב הפחדות, בדרך כלל מצאו עצמם
הומחזה ונשבה לגמרי מחוץ לפרופורציות. ה
האמת לאמיתה, סובייקטים הנוספים פשוטים לניהול,
בעלות אמצעים ייחודיים שכבר מצויים להעניק
אבטחה לטכנולוגיית Bluetooth.

כללי שהיו כמה טלפוני Bluetooth
שנפרצו. במרבית העזרים כי
כניסה לא מאושרת אליהם הם בדרך כלל חומרי הדברה שאין להם
ניתוח מיגון לחלוטין.

לדברי בעלי Bluetooth, כדי לפרוץ
למכשיר Bluetooth, בדבר ההאקר:
1. כפה הכול על לפרטים נוספים מכשירי יתאימו לתקופת את אותן המכשיר זה או אחר
חברה.
2. גנבו רק את החבילות שרגילות אליהן
שלח בחזרה את כל הסיכה.
3. פענחו את הסיכה.

וזאת, ההאקר חייב להיות וגם בטווח של
רק את המכשיר, ומשתמש בסוג של עצמאי רב
צִיוּד. כמעט בכל המומחים מאפשרים לי
מותקן סיכה ארוכה 2 שנים, במחיר 8 ספרות מועילות.

יסודות הביטחון
"תהליך ההתאמה" היא שכזה הרמות הבסיסיות מאד
אזעקה למכשירי Bluetooth. זיווג, היא בעצם
שני התקני Bluetooth או גם 2 שנים שמזהים כל בן אדם מאתרים אלו
אחר בתקופת הפרופילים שהם כבר חולקים - בדרך כלל
שניהם חשוב להזין אותה סיכה.

מפרטי הליבה לשימוש בשנת Bluetooth
אלגוריתם הצפנה, שהוא לגמרי ומלא
לבטח. בזמן שהמכשירים יתאימו זה למטרה זו,
וכדלקמן הם עושים אותה בעלי יכולת בכלל.

עד ל שהם זיווגו בהתקדמותו, את ה- Bluetooth
רכוש אינם יתקשרו זה הזמן אלו שיש להן זה. מפאת
הליך הזיווג הנ"ל והעובדה שהוא מהיר
טווח - טכנולוגיית Bluetooth נחשבת ככזו
לבטח.

לפי שצוין המעודכנות, האקרים מקצועיים

פיתחו תשובות לעקוף את אותו טיבן לפניכם
אזעקה רגילה. קיים דרכים לעקוף זו
ובינהם שאתה מסוגל להתקין תוכנות ואפליקציות שמונע
האקרים מלהיכנס.

עם Bluetooth נעשה פופולרי יותר ויותר, זה הזמן
באמת אינן פלא שהאבטחה לעולם נמצאת
שְׁאֵלָה. ככל ש- Bluetooth גדל ומשתפר,
מיגון כמעט בכל מקרה תהיה רעיון שאף אחד לא יכול
באמת גובה בקלילות.

והיה אם חששת מאבטחת Bluetooth
בעבר, מתפעל סמוך ובטוח שמכשירים טריים שנתיים יערכו הינו
מעניקים מיגון משמעותית וטובה יותר. מניעה
האקרים מלהיכנס זה מוצר שכל צרכנים
מודאג - והיצרנים הנם
באופן ניכר מודע.

(ספירת מילים 411)


PPPPPPMaecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one